Installera Apche webserver på Raspberry Pi

I vanlig ordning börjar vi med att uppdatera.

sudo apt-update
sudo apt full-upgrade -y

Sedan installerar vi Apache2

sudo apt install apache2 -y

Kolla att det lirar: http://dinpajsip om allt är ok ska du se denna sida:

Sökvägen till index.html /var/www/html/index.html Ändra rättigheterna på html mappen, vi lägger till -R för att inkludera undermappar.

sudo chown -R :www-data /var/www/html

Lägg till pi till www-data user group:

sudo adduser pi www-data

Winspc är ett nice program att t ex ladda upp filer till webservern med. Är det något som är oklart så fråga på och ingen fråga är för dum, alla har varit nybörjare. Och i mitt fall är jag det fortfarande.

2 thoughts on “Apache

Leave a Reply